Έξω στροφή στροφικού πετάλου του ώμου σε 90° με αλτήρα

Η άσκηση της εβδομάδας!Αρχική θέση: Σε καθιστή θέση

κρατήστε τον αλτήρα με πρηνή λαβή παράλληλο με το έδαφος και στερεώστε τον αγκώνα σας  στον πάγκο σε κάμψη 90°. Ο ώμος σας βρίσκεται θέση απαγωγής επίσης 90°.

Εκτέλεση : Διατηρώντας την αρχική θέση περιστρέψτε το χέρι σας προς τα πάνω( και πίσω) και ολοκληρώστε την άσκηση έως το χέρι σας να είναι κάθετο στην οροφή. Αντίστροφη κίνηση για να επιστρέψετε στην αρχική θέση.

Οδηγίες : Διατηρήστε τον αγκώνα σας εφαπτόμενο στον πάγκο καθ’όλη την διάρκεια της άσκησης. Εκπνοή κατά την περιστροφή του χεριού προς τα επάνω.

Παραλλαγή : Σε όρθια θέση και με λάστιχο αντί αλτήρων.

 

Ο ώμος είναι η πιο κινητή άρθρωση στο σώμα. Αυτό επιτρέπει ένα εύρος λειτουργικών κινήσεων , αλλά  προδιαθέτει και για τραυματισμούς.Οι μύες του στροφικού πετάλου (υπερακάνθιος,υπακάνθιος,ελλάσων στογγύλος,υποπλάτιος) όπως και ο δελτοειδής είναι πολύ σημαντικοί για τη στάση και τη σταθεροποίηση της άρθρωσης του ώμου.

Συμπληρώστε  4 σετ των 8 έως 10 επαναλήψεων σε κάθε χέρι.

Δημούτσος Ευάγγελος, Personal Trainer, Συνεργάτης της AthensTrainers®