Καλοκαιρινή διάθεση με κοιλιακούς και γέφυρα του κάβουρα…Abs and crab bridge

Η άσκηση της εβδομάδας!

Αρχική θέση
Ξαπλώστε σε ύπτια θέση. Πόδια: το δεξί πόδι βρίσκεται τεντωμένο στο έδαφος. Το αριστερό είναι λυγισμένο με το πέλμα να πατάει στο έδαφος. Χέρια: Το αριστερό χέρι βρίσκεται τεντωμένο, διαγώνια πάνω από την ευθεία των ώμων, περίπου στο ύψος των αυτιών. Το δεξί χέρι ακουμπάει τεντωμένο στο έδαφος , σε διαγώνια θέση κάτω από την ευθεία του ώμου.

Εκτέλεση
Εκτελέστε κάμψη του κορμού και κάμψη ισχίου στο τεντωμένο πόδι υποβοηθώντας την κίνηση με το δεξί χέρι μέχρι το σημείο όπου η παλάμη του αριστερού χεριού θα συναντήσει το πέλμα του δεξιού ποδιού. Μείνετε σε αυτό το σημείο και πιέστε δυνατά με το χέρι και το πόδι που βρίσκονται στο έδαφος και ελάτε σε θέση γέφυρας του κάβουρα. Επιστρέψτε ξανά στην αρχική σας θέση. Εκτελέστε 3 με 4 σετ των 5 επαναλήψεων για την κάθε πλευρά.

Γρηγόρης Δόγκας, Personal Trainer, Εισηγητής Σεμιναρίων, Associate Manager της AthensTrainers®