Κινησιολογική προσαρμογή στη φυσική οσφυϊκή λόρδωση: το T-Bow®, μοναδικό στην αγορά!

Natural lumbar lordosis ranges from 40 to 50 degrees. Precision in addressing lumbar lordosis sets the T-Bow® apart, featuring a 40-degree arch for the T-Bow® HDPE Plastic and a 45-degree arch for the T-Bow® Wood, both capable of withstanding loads exceeding 350 kg.

Η φυσική οσφυϊκή λόρδωση κυμαίνεται από 40 έως 50 βαθμούς. Η ακρίβεια σε ότι αφορά την οσφυϊκή λόρδωση διακρίνει το T-Bow®, το οποίο διαθέτει τόξο 40° για το T-Bow® HDPE Plastic και τόξο 45° για το T-Bow® Wood, και τα δύο ικανά να αντέχουν φορτία άνω των 350 kg.

 

Ακρίβεια στο να προσαρμόζεται στην κινησιολογία της
φυσικής οσφυϊκής λόρδωσης ορίζει το
T-Bow® το οποίο  διαθέτει:
Αψίδα 40° για το T-Bow® Classic.
Αψίδα 45° για το T-Bow® Wood

 

 

 

Υγεία και απόδοση για διατάσεις σπονδυλικής στήλης – κινητοποίηση και ενδυνάμωση πυρήνα με T-Bow®

Tips για  διάταση πλάτης στο T-Bow®

– Μια υγιής πλάτη ένας στόχος  που επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων με: σχολαστική ισορροπία και συντονισμό, καλά ισορροπημένη δύναμη στη λεκάνη, καλή κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης μέσα στα πλαίσια καμπυλότητάς της, αυξημένη επίγνωση της ανατομίας  και καλή ψυχολογία.
-Το T-Bow® είναι μοναδικά σχεδιασμένο για να προάγει τη φυσική καμπυλότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, προσφέροντας διορθωτικά οφέλη για άτομα με υπερβολική ή ανεπαρκή λόρδωση.
-Παρέχει θεραπευτικά πλεονεκτήματα βοηθώντας στη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης μέσω της κατάκλισης πάνω του, καθιστώντας το κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα ατόμων.
-Η υψηλή αντιδραστικότητα και η ανατομική υποστήριξη του T-Bow® ενισχύουν την κινησιολογική υποστήριξη της πλάτης, αποτρέποντας τη βύθιση σταθερών σπονδύλων και επιτρέποντας ακριβή ρύθμιση της στάσης. Ο συνδυασμός επεκτάσεων πλάτης και περιστροφών στο T-Bow® είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης.

 

Source t-bow.net