Η φιλοσοφία της T-BOW® YOGA

Η φιλοσοφία ανάπτυξης της Yoga με το T-BOW® είναι να επιτρέπει ποικίλους τρόπους χρήσης του T-BOW® έτσι ώστε να διευκολύνει, να εμπλουτίσει και να διευρύνει τις αλληλουχίες στάσεων της Yoga, μέσα από μια από μια ολιστική προοπτική βελτίωσης του ατόμου, που επιτρέπει μια εξατομικευμένη εκπαίδευση της στάσης του σώματος.

Η βάση των ασκήσεων προκύπτει από τις προτάσεις της δημιουργού του T-BOW®, Sandra Bonacina (www.training-therapy.com), διερευνώντας τις ανάγκες της κινητικής αποκατάστασης που εφαρμόζεται στην προπόνηση με T-BOW® στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης (Ελβετία), από το 1994.

Το ρεπερτόριο των ασκήσεων με το T-BOW® σε συνδυασμό με τις αρχαίες εμπειρίες ανάπτυξης στάσης της Γιόγκα αποτελούν τον πυρήνα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που προτείνει ο Δάσκαλος Francisco Seirul·lo Vargas (www.entrenamientodeportivo.org) για να εξασφαλίσετε μια εξαιρετική βελτίωση της στάσης του σώματος.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα άτομα με πολύ βασικά επίπεδα ισορροπίας, δύναμης και κινητικότητας που μπορούν να βελτιώσουν τη στάση τους και κατά συνέπεια την αυτοπεποίθησή τους.

Εμπειρίες από αθλητές ρυθμικής γυμναστικής εφαρμόζονται ώστε να παρέχουν στους ασκούμενους ασφάλεια, ειδικά σε ανεστραμμένες στάσεις.

Η ουσία της Yoga (asanas ή στάσεις, pranayamas ή ασκήσεις αναπνοής, χαλάρωση και επίγνωση-διαλογισμός) λαμβάνεται υπόψιν με έμφαση στον αυτοέλεγχο, την αυτοαξιολόγηση και την επιδίωξη για τη βελτίωση της αυτογνωσίας και επίγνωσης, επιτρέποντας έτσι τα υψηλότερα επίπεδα ευημερίας και προσωπικής ικανοποίησης.

Οι πρώτες εμπειρίες YOGA με το T-BOW® αναπτύχθηκαν το 2009 από τον δάσκαλο Yoga F.Xavier García-Navarro στο Ganesh School του (www.escolaganesh.com).

Τομείς εφαρμογής:
Α) Υγιής στάσης σώματος για την καθημερινότητα, την εργασία. Επανεκπαίδευση πάνω στα προβλήματα της στάσης του σώματος (προοπτική σωστής-επανεκπαίδευσης).

Β) Εκπαίδευση σωστής στάσης που βελτιώνει το άτομο για πάντα (εκπαιδευτική προοπτική).

 

Source: www.t-bow.net